ภูมิธรรม เคาะ 4 มาตรการ 6.9 หมื่นล้าน ดูแลชาวนา ย้ำไม่มีประกัน-ไม่มีจำนำ

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังการประชุมร่วมกับสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี 66/67 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากได้มีการหารือร่วมกับเกษตรกร โรงสี และผู้ส่งออก โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 4 มาตรการ ใช้วงเงินรวม 69,043 ล้านบาท ซึ่งจะนำมาใช้ดูแลผลผลิตข้าวที่กำลังจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือน พ.ย. 66 เป็นต้นไป โดยจากนี้จะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาในวันที่ 1 พ.ยคำพูดจาก ทดลองใช้ สูตรสล็อต. 66

สำหรับแหล่งเงินที่ใช้จัดทำมาตรการ ได้หารือกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง แล้ว ถึงการนำเงินมาตรา 28 ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2562 มาใช้ ซึ่งได้รับการยืนยันจากกระทรวงการคลังว่าใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไร โดย 4 มาตรการ ประกอบด้วย 1.สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เป้าหมาย 3 ล้านตัน วงเงิน 10,120.71 ล้านบาท โดยช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตัน ในกรณีเข้าร่วมกับสหกรณ์ สหกรณ์รับ 1,000 บาทต่อตัน เกษตรกรรับ 500 บาทต่อตัน เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1-5 เดือน เริ่ม 1 ต.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 66-29 ก.พ. 67

“เกษตรกรสามารถนำข้าวไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยข้าวหอมมะลิตันละ 12,000 บาท ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 10,500 ล้านบาท ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 10,000 บาท ข้าวเจ้า ตันละ 9,000 บาท และข้าวเหนียว ตันละ 10,000 บาท หากข้าวราคาขึ้น เกษตรกรสามารถไปไถ่ถอนออกมา เพื่อนำมาจำหน่ายได้”

ขณะที่มาตรการ 2.สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 1 ล้านตัน วงเงิน 481 ล้านบาท โดยสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ระยะเวลา 15 เดือน ระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ 1 ต.ค. 66-30 ก.ย. 67 และ 3.ชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการเก็บสต๊อก เป้าหมาย 10 ล้านตัน วงเงิน 2,120 ล้านบาท โดยรัฐช่วยดอกเบี้ย 4% เก็บสต๊อก 2-6 เดือน ระยะเวลารับซื้อ 1 พ.ย. 66-31 มี.ค. 67 และ 4.การสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 4.68 ล้านครัวเรือน ช่วยไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ หรือครัวเรือนละ 20,000 บาท วงเงิน 56,321 ล้านบาท

“ทั้ง 4 มาตรการนี้ ถือเป็นมาตรการเร่งด่วน ที่จะนำมาใช้ในการดูแลราคาข้าว เพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายจำนำข้าว และประกันรายได้ โดยมั่นใจว่าจะสามารถดูแลราคาข้าวเปลือกให้กับเกษตรกรได้ และวงเงินที่นำมาใช้รวม 69,043 ล้านบาท ไม่มีปัญหาเรื่องเพดานหนี้ เพราะได้คุยกับกระทรวงการคลังแล้ว สามารถดำเนินการได้”

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ผลผลิตข้าวเปลือก ปีการผลิต 66/67 คาดจะมีปริมาณ 32 ล้านตันข้าวเปลือก แยกเป็นข้าวเปลือกนาปี 25.57 ล้านตัน ลดลง 6% ข้าวเปลือกนาปรัง 6.78 ล้านตัน ลดลง 12% ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้ ยังทรงตัว แม้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาด โดยข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 15,400 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 12,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 11,550 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 13,800 บาท ด้านนายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า มาตรการที่กำลังจะนำเสนอให้ นบข. พิจารณา ชาวนาพอใจ เพราะเป็นสิ่งที่ชาวนาได้นำเสนอ และนายภูมิธรรมได้รับไปขับเคลื่อน

By admin