เตือน! ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางหยุดยาว เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) และโฆษก ขบ. เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ก.ค.-2 ส.ค. 66 เป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ทำให้ปริมาณรถบนท้องถนนมีจำนวนมาก และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ในหลายพื้นที่ ขบคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ได้ประสานสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกและขอประชาสัมพันธ์ เตือนผู้ขับขี่ให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ขับรถโดยไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท จำพวกยาแก้แพ้ ยาลดน้ำมูก ซึ่งส่งผลให้ความสามารถในการขับรถลดน้อยลง ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ไม่ว่าจะเป็นการกดรับโทรศัพท์หรือการพิมพ์ข้อความ หากมีความจำเป็นควรใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์ อาทิ หูฟัง บลูทูธ หรือจอดรถคุยในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่ขับรถขณะง่วงนอน

หากต้องขับรถระยะทางไกลหลายกิโลเมตร ให้จอดพักรถบริเวณที่ปลอดภัย เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถ หรือพักหลับ 10-15 นาที ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง และต้องเลือกใช้หมวกนิรภัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งมีผลการศึกษาพบว่าการสวมหมวกนิรภัยที่ได้มาตรฐาน จะช่วยลดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและช่วยป้องกันการสูญเสียชีวิต ส่วนผู้ขับรถ รวมถึงผู้โดยสาร ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารสาธารณะ ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและตลอดการเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายกระเด็นออกไปนอกตัวรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเพื่อลดอาการบาดเจ็บจากแรงกระแทก และต้องปฏิบัติตามกฎจราจรและป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด

การเช็กความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางก็มีความสำคัญ หากเครื่องยนต์หรือรถไม่สมบูรณ์อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกขอแนะนำให้เจ้าของรถตรวจเช็กรถให้มีความพร้อมก่อนออกเดินทาง ดังนี้ 1.ตรวจเช็กระบบเบรก ระบบช่วงล่าง และระบบบังคับเลี้ยวของรถ 2.ตรวจระบบไฟฟ้ารถยนต์ 3.ตรวจเช็กระบบน้ำรวมถึงหม้อน้ำของรถ 4.ตรวจเช็กล้อและลมยาง (ลมยางทุกล้อต้องเท่ากัน) 5.ตรวจเช็กระบบน้ำมันเชื้อเพลิงและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง 6.ตรวจเช็กระดับน้ำมันเครื่อง 7.สังเกตเสียงทำงานของเครื่องยนต์ เสียงท่อไอเสีย ว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือไม่ เพราะเสียงเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความผิดปกติของรถยนต์และเครื่องยนต์ได้

By admin