เปิด 4 ข้อหลัก ที่แตกต่างของระบบการซื้อขายหุ้นใหม่ เริ่มดีเดย์ 8 พ.ค.นี้

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กระกาศเปลี่ยนระบบการซื้อขายหุ้น (SET) และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ใหม่ โดยกำหนดให้เกิดขึ้นในวันที่ 8 พ.ค.นี้ ไปใช้ระบบของ NASDAQ ที่ตลาดหุ้นชั้นนำของโลกเลือกใช้ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง หรือสิงคโปร์ ซึ่งจะทำให้การเชื่อมต่อแพลตฟอร์มและการส่งคำสั่งนั้นทำได้มีประสิทธิภาพ และยังช่วยยกระดับการให้บริการซื้อขายในตลาดหุ้นไทย เช่น ตลาดหุ้นในต่างประเทศมีนวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีสินค้าใหม่ สามารถขึ้นสินค้าเดียวกันได้หากต้องการ

สำหรับระบบการซื้อขายหุ้นใหม่ครั้งนี้ จะแตกต่างจากระบบเดิม 4 เรื่องหลัก คือ

1.การส่งคำสั่งซื้อขายจากเดิม ที่สามารถดูคำสั่งซื้อขายได้ 5 ช่องราคา ระบบใหม่จะสามารถดูได้ถึง 10 ช่องราคา ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถนำไปใช้ข้อมูลประกอบการซื้อขายหุ้นได้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

2.นักลงทุนยังสามารถตั้งคำสั่งแบบ Good till cancel (GTC) หรือสามารถคงสถานะคำสั่งซื้อขายได้ข้ามวันได้นานสุด 30 วัน

3.นอกจากนี้ยังปรับการคำนวณราคาเปิด ปิด โดยอาจอยู่นอกเหนือกรอบราคา ซิลลิ่ง หรือ ฟลอร์ ได้ แต่ไม่เกิน 1 ช่วงราคา และปรับซิลลิ่ง หรือ ฟลอร์ ในหุ้น กระดานหุ้น -F ให้สามารถเพิ่มขึ้น หรือลดลง ได้ 60% ของราคาอ้างอิง ในทุกวิธีการซื้อขายหุ้นคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

4.ตลาดหลักทรัพย์ยังมีการเพิ่มเครื่องหมาย P หรือ พักการซื้อขายหุ้นช่วงคราว โดยจะใช้ประกอบกับมาตรการกำกับการซื้อขายระดับที่ 3 เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนมากขึ้น โดย P จะใช้เฉพาะในกรณีที่หุ้นมีราคาที่เคลื่อนไหวผิดปกติ ไม่ได้เกิดจากตัวบริษัท ส่วนเครื่องหมาย SP และ H นั้นจะใช้ในกรณีที่บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลหรือ เกิดจากความผิดปกติของบริษัทและนักลงทุนต้องรับทราบ

By admin