“แกร็บไบค์” เฮ! กรมขนส่งยืดเวลาให้บริการรถป้ายขาว

นายวรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่กลุ่มคนขับรถจักรยานยนต์ (จยย.) ส่วนบุคคลที่ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นได้เข้ายื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการแกร็บไบค์ (วิน) เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น โดยแกร็บได้เข้าพบ ขบ. พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มคนขับที่ได้รับผลกระทบ เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.65 เพื่อหารือถึงแนวทางในการรับมือ และบรรเทาผลกระทบจากนโยบายการจัดระเบียบรถ จยย. สาธารณะของกระทรวงคมนาคม

ผลจากการหารือกับทุกภาคส่วน ทั้ง ขบ. ตลอดจนตัวแทนกลุ่มคนขับ เป็นไปในทิศทางบวก โดยบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม รวมถึง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี ขบ. ที่ได้ทบทวนการพิจารณาการดำเนินนโยบายฯ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนขับที่ต้องสูญเสียรายได้กะทันหัน รวมถึงผู้ใช้บริการที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากจำนวนคนขับที่ให้บริการ ทั้งนี้ยังได้ผ่อนผันและขยายระยะเวลาการให้บริการแกร็บไบค์ (วิน) ออกไป จากเดิมที่อนุญาตให้คนขับรถ จยย. ส่วนบุคคลสามารถให้บริการได้ถึงวันที่ 15 ก.ค.65 เท่านั้น

แกร็บพร้อมเป็นตัวกลางในการสนับสนุน และส่งเสริมให้คนไทยสามารถนำรถ จยยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ส่วนบุคคลมาใช้ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารผ่านแอพ เพื่อสร้างรายได้ เบื้องต้นบริษัทฯ จะร่วมประชาสัมพันธ์ พร้อมอำนวยความสะดวกในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้กลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับแกร็บไบค์ (วิน) ที่ต้องการให้บริการดังกล่าวสามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ “ลงทะเบียน Rider ผู้ได้รับผลกระทบ” ได้ตามกรอบเวลาที่ ขบ. ประกาศไว้ (ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-26 ก.ค.65) 

นายวรฉัตร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้บริษัทฯ ในฐานะหนึ่งในแพลตฟอร์มผู้ให้บริการแอพ ยังคงเดินหน้าผลักดัน พร้อมให้ความร่วมมือกับ ขบ. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริการเรียกรถ จยย. ผ่านแอพ จะสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยยังคงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน ควบคู่ไปกับการสร้างอาชีพให้กับคนไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสังคมโดยรวม

หลังจากผ่านขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อส่งให้กับ ขบ. แล้ว ยังมีกระบวนการอีกมากที่ทาง ขบ. จะต้องวางแนวทางรองรับ ทั้งนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศไทย มีกรอบในการกำกับดูแลบริการรรถ จยย.สาธารณะที่เหมาะสม ทันสมัย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

By admin