ไขคำตอบ "เศรษฐา" นั่งนายกฯ "ประยุทธ์" สิ้นสุดหน้าที่เมื่อไร –

หลังจากที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบนายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ด้วยเสียงเห็นชอบ 482 เสียง ไม่เห็นชอบ 165 เสียง และงดออกเสียง 81 เสียง

โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Tongthong Chandransu" ชี้แจงถึงกระบวนการเปลี่ยนผ่านอำนาจของคณะรัฐมนตรีรักษาการ ที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่งต่อให้กับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยระบุว่า ขั้นตอนต่อจากนี้

1คำพูดจาก สล็อตวอเลท. มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยมีประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะยังไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเพราะยังไม่มีคณะรัฐมนตรีและยังไม่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณ

2. ดังนั้นในระยะนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีคนเดิม จึงยังคงปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอยู่ต่อไป พร้อมกับคณะรัฐมนตรีชุดรักษาการชุดเดิม

3. เมื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ คือคุณเศรษฐา ทวีสิน คัดสรรบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเสร็จเรียบร้อย จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี โดยคุณเศรษฐาฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

4. นายกรัฐมนตรีใหม่พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใหม่ทั้งคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

5. ตั้งแต่เวลาที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่และคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จเรียบร้อย คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีชุดเก่าเป็นอันสิ้นสุดหน้าที่

By admin