Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật cựu Bí thư TPHCM Lê Thanh Hải

Byadmin

May 10, 2024

Nội dung này có trong thông cáo kỳ họp 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, diễn ra trong hai ngày 6 và 7/5.

Tại kỳ họp này, cơ quan kiểm tra của Đảng đãxem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng UBND TPHCM.From: web game casino

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương,Ban cán sự đảng UBND TPHCM đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc.

Tập thể Đảng này cũng được xác định đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND Thành phố và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng đất, tài chính, tài sản, đầu tư, quy hoạch, xây dựng ở các dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở các gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện.

Nhiều tổ chức đảng, đảng viên liên quan đã bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Những vi phạm đó, theo cơ quan kiểm tra của Đảng, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước và nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền TPHCM, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Chỉ ra trách nhiệm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề cập trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015; Ban cán sự đảng UBND Thành phố các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021.

Bên cạnh đó, những vi phạm trên còn có trách nhiệm cá nhân của các ông: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; ông Lê Hoàng Quân và Nguyễn Thành Phong, nguyên Ủy viên Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố, cùng một số tổ chức đảng, đảng viên khác.From: web game casino

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vì thế quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban cán sự đảng UBND TPHCM các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 cùng Đảng ủy các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2015-2020; Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2010-2015.

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng với Đảng ủy các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Cơ quan kiểm tra của Đảng đồng thời đề nghịcấp có thẩm quyềnxem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2010-2015 và ông: Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, Nguyễn Thành Phong.

Ủy ban Kiểm tra Trung ươngcũng yêu cầuBan Thường vụ Thành ủy, Ban cán sự đảng UBND TPHCM lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra; xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền.

Hồi tháng 3/2020, ông Lê Thanh Hải bị cách chức nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM giai đoạn 2010-2015.

Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, ông Hải phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban thường vụ và Thường trực Thành ủy (nhiệm kỳ 2010-2015) đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Lê Thanh Hải được xác định đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Thành ủy, trực tiếp kết luận nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban thường vụ Thành ủy.

Ngoài ra, với cương vị Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND thành phố (giai đoạn 2001-2006), ông Lê Thanh Hải đã trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của HĐND thành phố và quy định của pháp luật.

By admin